Arbeid vi utfører

GRAVING

 • Drenering
 • Planering
 • Klargjøring av flate / mark
 • Utgraving av tomter
 • Transport av masse – Sollajord, pukk, grus, jord, matjord, mm
 • Kjeller senking
 • Brøyting og strøing
 • HAGE OG ANLEGG

 • Planting av busker / trær
 • Utgraving av hage / Uteområde
 • Legging av ferdigplen
 • Bearbeidelse av hage
 • Steinlegging
 • Belegningstein
 • LANDBRUK

 • gjødselmixing
 • gjøselkjøring
 • pløying med 5 skjærsvendeplog
 • horving med crossbord
 • Steinhenting med “steinpetter” samler og henter i en opprasjon
 • slåing
 • høyvending
 • raking
 • rundballepressing
 • ballesamling
 • silokjøring
 • grøfting
 • balletransport
 • massetransport